Hvad kan behandles ?

Som udgangspunkt kan man arbejde med alt, som udfordrer en. Der er ikke noget der er for stort eller småt, men visse ting kræver tålmodighed og konsistens og lysten til at samarbejde med mig og ikke mindst med din krop, hen mod at få det bedre. Som en tommelfinger regel, skal du regne med at for hvert år du har gået med noget, som har generet dig, vil det tage en måned at forløse det. Derfor kan barndomstraumer hos voksne godt tage lidt tid, at få arbejdet igennem. Hurtighed i forløbet og bedring er meget afhængig af, hvor klar du selv er til at se dine udfordringer og mønstre i øjnene, og udføre de hjemmeopgaver jeg giver dig. Alle processer er forskellige, og vi arbejder i forskellige tempo, især med at åbne op for traumer vi måske ikke har tænkt på som “noget særligt” eller måske helt har undertrykt. Du vil aldrig sætte gang i noget du ikke kan håndtere, hos mig, og jeg vil altid være der igennem dit forløb således at du kan føle dig tryg og række ud hvis du har behov for det. Vi tilpasser dit forløb sammen, og sørger for at det kan passe ind i dit liv.

Nedenfor har jeg beskrevet nogle områder jeg hyppigt arbejder med:

Traumer/negative overbevisninger/fastlåste følelser:

Traumer er den mest hyppige grund til at vores system (krop, sind og sjæl) ikke fungerer optimalt. Et traume kan være alt fra gentagne psykiske eller fysiske overgreb, pludselig chok ved uheld som både kan være et chok i kroppen i fysisk forstand eller lagre sig som et billede i hjernen, eller negativ adfærd fra forældre i barndommen eller partnere i voksenlivet, som din krop vil arkivere som traume. Traumer skal ses som lag, der skal pilles af et ad gangen, indtil det er helt væk. Hvis du har pådraget dig traumer som barn, vil du genskabe lignende situationer i voksenlivet, og du vil helt ubevidst tiltrække samme situationer hvor du har samme rolle, hvilket skaber flere lag. Dette vil fortsætte indtil du bliver bevidst om det og kan stoppe det. Efter bevidsthed, kommer en oprydning i selve kroppen hvor hjernen skal slippe negative overbevisninger, og kroppen skal slippe gamle fastlåste følelser som generer energiflowet. Dette er basis processen ved alle traumer. I visse tilfælde vil traumerne have været så voldsomme at der er sket sjælsspaltninger (læs mere under sensitivitet nedenfor), og så bliver det også en del af processen at rense og genintegrere disse. Det kan være ret forskelligt hvordan flowet i processen sker, men det starter altid med bevidsthed.

Sensitivitet:

At være sensitiv kan betyde at man har svært ved at finde sig tilrette blandt andre mennesker, i store forsamlinger, eller generelt bare føler sig “anderledes” . Måske mærker man andres humør tydeligt og kan have svært ved at abstrahere fra indtryk. Man kan blive træt og “mættet” meget hurtigt af samvær med andre, og synes almindelige ting virker uoverskuelige. For børn kan det komme til udtryk i angst, udadreagering eller indadreagering og destruktivitet. Tit er det højt empatiske og intelligente børn og voksne der oplever dette, og man kan have en fornemmelse af ikke at passe ind, eller at blive set, hørt og forstået som den man er.

Jeg kan hjælpe dig eller dit barn med at turde komme til stede i kroppen, og opnå den balance og ro der skal til for at trives. Det kan være en proces der kræver tillid og tid, men den vil give dig et bedre liv, og hos et barn sikre fundamentet til at kunne fungere i verden. Det er meget hårdt at være til, når man ikke føler man passer ind.

Helt konkret arbejder jeg med din sjæl og typisk vil der være en del af din sjæl som har “forladt” kroppen, som jeg kalder sjælsspaltning. Her handler det om at gå tilbage i tidligere liv og hente, rense og genintregrere de tabte sjælsstykker. Det kan være voldsomt traumatiske tidligere liv, eller det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i dette liv. Det vigtigste er at integrere alle sjælsstykker således at sjælen igen vil føle sig tryg i en krop. Derefter vil man fokusere på sunde grænser, og at få en tryg jordforbindelse. Du vil føle dig mere og mere hel og tryg på jorden.

For børn vil processen oftest ske hurtigere end for voksne, da der ikke er fyldt så mange ekstra lag på endnu.

ADHD:

Børn der har fået en diagnose med ADHD vil formentlig kunne genkende en del fra ovenstående tekst om sensitivitet, og det er efter min mening også sensitiviteten der gør det svært for ADHD børn at rumme verden og befinde sig i kroppen. Koncentrationsbesvær, søvnproblemer og udadreageren som vredesudbrud er klassiske træk, hvilket gør det rigtig svært for de børn at fungere i en almindelig klasse. Forløbet vil være ligesom det beskrevne under sensitivitet, og det vil være de samme ting vi arbejder med, herunder at sikre der ikke er gamle traumer, og at en stabil jordforbindelse kan etableres. Det er helt normalt at sensitive børn vil udvikle søvnproblemer, af den grund at søvn ofte bliver forbundet med mareridt, og på sigt betyder det angst for at falde i søvn, og måske også angst for alle mulige andre ting, der ikke nødvendigvis giver mening for forældrene.

Night terror:

Night terror opleves typisk af børn, og handler helt konkret om at man “sidder fast” i sine mareridt. Det er meget ubehageligt og kan være meget svært at sætte sig ind i for voksne. Det er typisk her man har svært ved at få kontakt til sit barn, og barnet er helt ude af den og nærmest umuligt at vække. Det er for det meste en relativt simpel ting at få styr på, men til gengæld kan der ligge en masse gamle minder for barnet som kræver lidt oprydning 

Angst:

Angst er en meget bred betegnelse og kan opstå på mange forskellige måder, hos børn og voksne. De mest hyppige måder er beskrevet under traumer, sensitivitet og ADHD, og vil være grunden til langt de fleste tilfælde. Hvis der er tale om en enkeltstående traumatisk oplevelse vil det være nemmere at forløse end hvis det er en årrække af oplevelser. For det meste vil det også være nemmere at forløse hvis angst hos børn skyldes deres oplevelser i tidligere liv. Hvis du har angst som voksen, vil du formentlig allerede nu kunne se at der er kommet ekstra ting til siden, som måske har mindet om det som du nu også reagerer på, eller din angst har måske over tid udviklet sig til angst for andre ting. På den måde vil det være en kæderække som skal trevles op.

Fertilitet:

Jeg kan ikke love et mirakel, men jeg kan love at jeg kan hjælpe dig med at balancere hormonbalancen og betingelserne i din krop til det optimale og se hvilke forhindringer der er i din krop, som lige nu hindrer dig i at opnå det du ønsker. Forløbet vil være meget individuelt, men jeg er 100% ærlig over for dig mht. hvad du kan forvente dig, når jeg møder dig første gang.

Kroniske sygdomme:

En kronisk sygdom er en overbelastet krop. En overbelastet krop er følelser og tanker, der stresser kroppen og til sidst kommer til udtryk fysisk.

Når vi starter et forløb op, kan du forvente at opleve mere lethed og forandring, men oftest er det allersidste der slipper dig, dine smerter. Vi arbejder med årsagen til smerterne som oftest skal findes i barndom og opvækst, familiemønstre eller den omverden man har oplevet. De mønstre skal langsomt arbejdes ud af kroppen og ud af dine tankemønstre. Hvor hurtigt eller langsomt processen går, kommer an på hvor hurtigt din krop vil slippe og hvor meget du arbejder med dine tanker derhjemme imens. Det er vigtigt at huske at 10-15 års kroniske smerter, ikke forsvinder henover natten, men kræver at kroppen langsomt rydder op og vænner sig til tanken om et liv uden smerter. I mange tilfælde har man vænnet sig til de kroniske smerter og kroppen har svært ved at forestille sig muligheden for de simpelthen ikke eksisterer mere.

Du skal forvente at få små opgaver, som kræver dit fokus, og træne dig selv i at tænke anderledes imens vi arbejder med de følelser, tanker og minder der har siddet fast i din krop. Du vil få den hjælp og støtte du har behov for, og jeg er der igennem hele processen for dig.

Fysiske skader:

En fysisk skade er enten en overbelastning over længere tid, hvor jeg i givet fald nok vil anbefale dig en anden type behandling, eller et pludseligt opstået traume, som ved fald eller ulykke. I sidste tilfælde vil jeg kunne hjælpe dig, hvis du oplever kroppen ikke helbreder sig selv som den burde, dine smerter bliver ved at være der, eller du oplever at bedringen går meget langsomt. Det kan fx være piskesmæld eller hjernerystelse eller andre traumer. Det kan også være selve ulykken stadig sidder i din hjerne som et traume og den ikke er bearbejdet ordentligt, men det behøver ikke være tilfældet . Kroppen kan godt opleve en ulykke som et fysisk traume, selvom hjernen ikke synes det var slemt. Her er der også tale om 1-2 behandlinger hvor du burde opleve en hurtig fremgang, hvis det er sket fornylig.